Dne 1.7.2017 vstoupila v platnost novela IZ č. 64/2017 Sb., která omezila činnost nepoctivých  oddlužovacích společností, které si účtovaly nesmyslně vysoké částky a nezřídka klientům nebylo povoleno oddlužení.

 

K  tomuto  datu  jsme  museli  ukončit  naši  službu i když jsme vždy  jednali  poctivě.

Doporučení  -  obracejte  se  na  advokáty, insolvenční správce, notáře, exekutory a na akreditované  organizace  např. člověk v tísni